Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 02 – 17.5 Τ.Μ

Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 01 – 14 Τ.Μ + 6 Τ.Μ Στεγασμένοι χώροι
15 Απριλίου 2017
Προσφορά Κήπου Νο2 – 9 Τ.Μ
7 Ιουλίου 2017
Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 01 – 14 Τ.Μ + 6 Τ.Μ Στεγασμένοι χώροι
15 Απριλίου 2017

Τοιχοποιία Η διατομή του μονού θυλακωτού τοιχίου είναι 40 χιλ

Στέγη με δοκάρια σύνθετης ξυλείας με επένδυση ξύλο ραμποτέ 20
και ασφαλτική μεμβράνη για στεγανοποίηση

Ύψη στέγης πλευρικό ύψος 2,28 μ και ύψος καρφιά 3,29 μ

Πάτωμα Η διάταξη του πατώματος αποτελείται από πλαίσιο με ξύλινα δοκάρια επάνω στα οποία τοποθετούνται ξύλινες σανίδες

Κουφώματα Ξύλινα κουφώματα με πατζούρια και διπλά τζάμια

Μια(1) είσοδος διπλή 2,10 χ 1,60 – δυο(2) παράθυρα 1,20 χ 0,90