Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 03 – 5 Τ.Μ

Προσφορά Κιόσκι
7 Ιουλίου 2017
Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 04 – 7.5 Τ.Μ
26 Νοεμβρίου 2017
Προσφορά ισόγειας κατοικίας ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 32 τ.μ + 5 τ.μ Στεγασμένοι Χώροι
24 Ιουνίου 2016

Τοιχοποιία  Η διατομή του μονού τοιχίου είναι 20 χιλ

Στέγη με δοκάρια σύνθετης ξυλείας με επένδυση ξύλο ραμποτέ 20
και ασφαλτική μεμβράνη για στεγανοποίηση

Ύψη στέγης πλευρικό ύψος 2,28 μ και ύψος καρφιά 2,78 μ

Πάτωμα Η διάταξη του πατώματος αποτελείται από πλαίσιο με ξύλινα δοκάρια επάνω στα οποία τοποθετούνται ξύλινες σανίδες

Κουφώματα Ξύλινα κουφώματα με πατζούρια και διπλά τζάμια

Οι παραπάνω τιμες  δεν περιλαμβάνουν  μεταφορικά και φπα