Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 03 – 5 Τ.Μ

Προσφορά διώροφης κατοικίας ΑΡΓΟΣ 49 Τ.Μ + 25 Τ.Μ στεγασμένοι χώροι
27 Ιουνίου 2016

Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 03 – 5 Τ.Μ

Τοιχοποιία  Η διατομή του μονού τοιχίου είναι 20 χιλ

Στέγη με δοκάρια σύνθετης ξυλείας με επένδυση ξύλο ραμποτέ 20
και ασφαλτική μεμβράνη για στεγανοποίηση

Ύψη στέγης πλευρικό ύψος 2,28 μ και ύψος καρφιά 2,78 μ

Πάτωμα Η διάταξη του πατώματος αποτελείται από πλαίσιο με ξύλινα δοκάρια επάνω στα οποία τοποθετούνται ξύλινες σανίδες

Κουφώματα Ξύλινα κουφώματα με πατζούρια και διπλά τζάμια

Οι παραπάνω τιμες  δεν περιλαμβάνουν  μεταφορικά και φπα