Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 06 – 16 Τ.Μ

Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 05 – 7.5 Τ.Μ
26 Νοεμβρίου 2017
Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 07 – 17,5 Τ.Μ
26 Νοεμβρίου 2017
Προσφορά ισόγειας κατοικίας ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 32 τ.μ + 5 τ.μ Στεγασμένοι Χώροι
24 Ιουνίου 2016

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τοιχοποιία Η διατομή του μονού θυλακωτού τοιχίου είναι 40 χιλ
Στέγη με δοκάρια σύνθετης ξυλείας με επένδυση ξύλο ραμποτέ 20
και ασφαλτική μεμβράνη για στεγανοποίηση
Ύψη στέγης πλευρικό ύψος 2,28 μ και ύψος καρφιά 3,29 μ
Πάτωμα Η διάταξη του πατώματος αποτελείται από πλαίσιο με ξύλινα δοκάρια επάνω στα οποία τοποθετούνται ξύλινες σανίδες
Κουφώματα Ξύλινα κουφώματα με πατζούρια και διπλά τζάμια
Μια (1) είσοδος διπλή 2,10 χ 1,60 – 1 μονό παραθυρο-1 διπλό παράθυρο