Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 07 – 17,5 Τ.Μ

Προσφορά κατοικίας Κήπου Νο 06 – 16 Τ.Μ
26 Νοεμβρίου 2017
Προσφορά ισόγειας κατοικίας ΜΕΤΣΟΒΟ 36,70 Τ.Μ + 10,30 Τ.Μ Στεγασμένοι Χώροι
26 Νοεμβρίου 2017
Προσφορά ισόγειας κατοικίας ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 32 τ.μ + 5 τ.μ Στεγασμένοι Χώροι
24 Ιουνίου 2016

Τοιχοποιία Η διατομή του μονού θυλακωτού τοιχίου είναι 40 χιλ
Στέγη με δοκάρια σύνθετης ξυλείας με επένδυση ξύλο ραμποτέ 20
και ασφαλτική μεμβράνη για στεγανοποίηση
Ύψη στέγης πλευρικό ύψος 2,80 μ και ύψος καρφιά 3,20 μ
Πάτωμα Η διάταξη του πατώματος αποτελείται από πλαίσιο με ξύλινα δοκάρια επάνω στα οποία τοποθετούνται ξύλινες σανίδες
Κουφώματα Ξύλινα κουφώματα με πατζούρια και διπλά τζάμια