Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί

Βασίλειος Γάτσιος 
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π
Σμύρνης 43 Α -Περιστέρι
Τηλ/Fax 2105246442

 

Γιώτα Γάτσιου
Αρχιτέκτονας – Μηχανικός
Σμύρνης 43 Α -Περιστέρι
Τηλ/Fax 2105246442