Τεχνική περιγραφή προκατ

Στα Προκατασκευασμένα σπίτια ακολουθείται η εξής διαδικασία κατασκευής:

Σκελετός απο βιομηχανικό σίδηρο (εξωτερικά τοιχία και εσωτερικά χωρίσματα)

Τοιχία Εξωτερικά

Στην εξωτερική πλευρά των  τοιχίων τοποθετούνται  OSB 3 που είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση κατόπιν με ειδικά βύσματα βιδώνεται εξιλασμένη πολυστερίνη γκοφρε της Fibran , για την μόνωση πετροβάμβακας η ορυκτοβαμβακας  και κατόπιν ειδικής επεξεργασίας εφαρμόζεται οργανικό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. με πιστοποιημένους θερμοσοβαδες

Τοιχεία Εσωτερικά

Ορθοστάτες γαλβανισμένοι στους οποίους τοποθετούνται  γυψοσανίδες 12,5mm

Σκεπή

Δίρριχτη στέγη από εμφανη σύνθετη ξυλεία 20×10 με επένδυση από ξύλο “Ραμποτέ”, ενώ για στεγανοποίηση, χρησιμοποιούμε στεγανωτική αναπνέουσα μεμβράνη. Κατόπιν τοποθετούνται τεγίδες 5×5 και για την μόνωση χρησιμοποιούμε εξιλασμένη πολυστερίνη, με τελική κάλυψη κεραμίδι κεραμικό ή panel πολυουρεθανης.

*** η κλίση της στέγης ενδέχεται να αλλάξει

Κουφώματα

Ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου (σύμφωνα με την κάτοψη ).


Ντουλάπια Κουζίνας

κατόπιν συμφωνίας

Υδραυλική εγκατάσταση

Περιλαμβάνονται σωληνώσεις υδραυλικών

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Περιλαμβάνονται καλωδιώσεις