Στέγη με δοκάρια σύνθετης ξυλείας με επένδυση ξύλο ραμποτέ 19mm και τελική επικάλυψη καθώς και για στεγανοποίηση ασφαλτικό κεραμίδι διαφόρων αποχρώσεων.
Στέγη με δοκάρια σύνθετης ξυλείας με επένδυση ξύλο ραμποτέ 19mm, εν συνεχεία τεγίδες ξύλινες και για θερμομόνωση διογκωμένη πολυστερίνη, κατόπιν φύλλα OSB και τελική επικάλυψη ασφαλτικό κεραμίδι διαφόρων αποχρώσεων.
Στέγη με δοκάρια σύνθετης ξυλείας με επένδυση ξύλο ραμποτέ 19mm, για στεγανοποίηση τοποθετείται στεγανωτική αναπνέουσα μεμβράνη, εν συνεχεία τεγίδες ξύλινες και για θερμομόνωση διογκωμένη πολυστερίνη με τελική επικάλυψη κεραμίδι ή panel πολυουρεθάνης.

Εφαρμογές