Οι επιλογές και οι συνδυασμοί που έχετε στη διάθεσή σας είναι πολυάριθμοι. Η ελευθερία των αρχιτεκτονικών σχεδίων και η επιλογή των διατομών των τοιχίων και των υλικών μονώσεων της κατοικίας, σας δίνουν την δυνατότητα να οραματιστείτε πως θέλετε να είναι το δικό σας σπίτι και με ποιο κόστος.