ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ