Σκελετός απο βιομηχανικό σίδηρο (καφασωτό) ή χαλύβδινο

Όλες οι προκάτ κατοικίες (τροχοβίλες, σπίτια, σύνθετες κατασκευές κλπ) βασίζονται σε έναν πανίχυρο χαλύβδινο κλωβό τιτάνιας αντοχής ο οποίος παραμένει ελαφρύς αλλά ταυτόχρονα στατικά πολύ πιο δυνατός από την κλασσική κατασκευή, γεγονός που καθιστά τις προκατ οικίες αλώβητες από κάθε είδους σεισμό.