Η διάταξη του πατώματος αποτελείται από πλαίσιο με ξύλινα δοκάρια επάνω στα οποία τοποθετούνται ξύλινες σανίδες ραμποτε πάχους 19 χιλ .

Το ξύλινο πλαίσιο τοποθετείται επάνω σε τσιμεντένια η μεταλλική βάση .

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης των ξύλινων δοκαριών του πλαισίου επάνω σε μεταλλικούς κοιλοδοκούς και για καλύτερη στεγανοποίηση και θερμομόνωση να επιστρωθεί στεγανωτική μεμβράνη και μονωτικό υλικό πριν την εφαρμογή του ξύλινου πατώματος.

Η σταθεροποίηση των ξύλινων δοκαριών η των μεταλλικών κοιλοδοκών στην τσιμεντένια βάση γίνεται με μεταλλικούς πύρους και γωνιές.

Με τις μεταλλικές αυτές γωνίες, η κατασκευή συνδέεται απόλυτα με τη βάση οπλισμένου σκυροδέματος. Με αυτό τον τρόπο, έχουμε μια "δεμένη" κατασκευή με αυξημένες μηχανικές αντοχές και βελτιωμένη αντισεισμική συμπεριφορά.

Εφαρμογές