Επιλέξτε το είδος της τοιχοποιίας που επιθυμείτε.

Α Τύπος: Με Εξωτερική Θερμοπρόσωψη

Σκελετός

Τοποθετούνται κατακόρυφοι ξύλινοι ορθοστάτες με διατομή 5 χ 10 εκ η 7 Χ 5 εκ ελεγμένη και αποξηραμένη , από πεύκο η έλατο. Οι ορθοστάτες αποτελούν τα κατακόρυφα στοιχεία των πλαισίων σκελετού στερεώνοντας στα άκρα τους με οριζόντια στοιχεία ίδιας διατομής ,ενώ δένονται οριζόντια με τραβέρσες ίδιας διατομής ανά 60 εκ με ξυλόβιδες.

Κατόπιν επενδύεται εξωτερικά ο σκελετός με osb 3 επί του οποίου εφαρμόζεται ένα πλήρες σύστημα πιστοποιημένης εξωτερικής θερμοπροσωψης προσδίδοντας με αυτό το τρόπο πλήρως τις ιδιότητες ενός ενεργειακού κτιρίου.

Εσωτερική Πλευρά

Στην εσωτερική πλευρά τοποθετείται φράγμα υδρατμών, μονωτικό υλικό πετροβάμβακα ,και κατόπιν γιψοσανίδα η osb η ξύλο ραμποτέ Ο πετροβάμβακας έχει θερμομονωτικές, ηχομονωτικές ιδιότητες καθώς επίσης και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τα εσωτερικα χωρισματα είναι από Σκελετό με δοκάρια 10 χ 5 η 7 χ 5 με,μόνωση πετροβάμβακα και επικάλυψη με γυψοσανίδα η osb η ραμποτέ ξύλο

Β Τύπος Με Ακρυλικό Θερμοσοβά

Για το σκελετό
Εσωτερική Πλευρά

Α Τύπος Με Μονό Τοιχίο Από Ορθογώνιους Κορμούς

Σκελετός

Οι διατομές των μονών θυληκωτών τοιχίων κυμαίνονται από 40 χιλ μεχρι 120 χιλ ανάλογα την επιθυμία του πελάτη . Το δέσιμο των τοιχίων ( μονών και διπλών), εκτός από την διπλή θυληκωτή επαφή των δοκών, επιτυγχάνεται και με την χρήση μεταλλικών ντιζών με ελατήρια και παξιμάδια , έτσι ώστε τα τοιχία να είναι συμπαγή.

Όλη η ξυλεία που χρησιμοποιεί η εταιρεία ΒΗS Kyriazis είναι Σκανδιναβικής προέλευσης από τις χώρες της Σουηδίας και Νορβηγίας. Οι κορμοί έχουν υποστεί ξήρανση σε κλίβανο προτού πάρουν τη μορφή της εκάστοτε κατοικίας.

Ο οικολογικός εμποτισμός που χρησιμοποιείται στην ξυλεία κάθε σπιτιού σταματάει την επαφή του ξύλου με μικροοργανισμούς που σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσαν να την αλλοιώσουν.

O εμποτισμός υπό πίεση γίνεται σε βάθος και προστατεύει τα ξύλινα στοιχεία, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του κτιρίου. Η εμποτισμένη επιφάνεια του ξύλου δεν έχει υπολείμματα ξύλου ούτε μυρωδιές.Μία από τις πλέον αποτελεσματικές και απλές λύσεις για την αύξηση της αντοχής του ξύλου όταν έρχεται σε επαφή με το έδαφος είναι ο εμποτισμός υπό πίεση σε κλίβανο.

Η διαδικασία εμποτισμού λειτουργεί προστατευτικά έναντι αρνητικών παραγόντων όπως, κακοκαιρία, μύκητες, και έντομα. Διαμέσου του εμποτισμού, ειδικότερα επιτυγχάνονται:Αυξημένη αντοχή του ξύλου σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας και σε επαφή με το έδαφος. Αντοχή στην παραμόρφωση(διαστολές, συστολές λόγω αλλαγών στα επίπεδα υγρασίας.Αντοχή στους μύκητες και σε επιβλαβή για το ξύλο έντομα.Αποτελεσματική αντιμετώπιση της μούχλας.

Β Τύπος Με Διπλό Μονωμένο Τοιχίο Από Ορθογώνιους Κορμούς

Οι διατομές των εξωτερικών τοιχίων κυμαίνονται από 40 χιλ μέχρι 120 χιλ ανάλογα την επιθυμία του πελάτη ,κατόπιν τοποθετούνται ξύλινες τεγιδες-δοκάρια διατομής 5χ10 εκ η 5χ7 εκ ανάλογα την συμφωνηθείσα μόνωση ενδιάμεσα εξωτερικής και εσωτερικής ξύλινης επένδυσης .Τα δοκάρια που σχηματίζουν το σκελετό δένονται με τους ορθογώνιους θυλακωτούς δοκούς με ειδικές μεταλλικές γωνίες έτσι ώστε να απορροφώνται οι συστολές και διαστολές του ξύλου.

Ενδιάμεσα των τοιχίων τοποθετείται το μονωτικό υλικό καθώς επίσης και οι σωληνώσεις των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών στοιχίων Το δέσιμο των τοιχίων , εκτός από την διπλή θυληκωτή επαφή των ορθογωνίων δοκών, επιτυγχάνεται και με την χρήση μεταλλικών ντιζών με ελατήρια και παξιμάδια , έτσι ώστε τα τοιχία να είναι συμπαγή.

Τα εσωτερικα χωρισματα είναι από Σκελετό με δοκάρια 10 χ 5 η 7 χ 5 με,μόνωση πετροβάμβακα και επικάλυψη με γυψοσανίδα η osb η ραμποτέ ξύλο

Στέγη

Α Τύπος Στέγης Με Κεραμικά Κεραμίδια
Β Τύπος Με Ασφαλτικά Κεραμίδια
Πάτωμα