24 Σεπτεμβρίου 2016

Προγράμματα Επιχορηγήσεων για Επιχειρήσεις

Άμεσα αναμένεται ο Β’ κύκλος των τριών πρώτων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων (15-200.000 €, επιχορήγηση 40-50%) Ενίσχυση της […]