Αναπτυξιακός ν. 4399/2016 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» / Υποβολές έως 15/10/2019  Αναπτυξιακός Ν. έως 55%

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας Επενδυτικών Σχεδίων Για Επιδότηση : Δικαιούχοι

Υπό ίδρυση Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις σε Λειτουργία, Ενδεικτικά :

Ίδρυση – Επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων
Ίδρυση, Επέκταση και εκσυγχρονισμός camping 

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια 
Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
Ειδικές μορφές τουρισμού (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, κλπ)
Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού 
Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων
Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού
Επενδύσεις στον Τομέα της Μεταποίησης
Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας
Αποθήκευση και Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Υγεία
Υλικά – Κατασκευές.

 

Αναπτυξιακός ν. 4399/2016 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» / Υποβολές έως 15/10/2019 

Αναπτυξιακός Ν. έως 55% Επιδοτούνται: Υπό ίδρυση και Επιχειρήσεις σε λειτουργία στις παρακάτω δραστηριότητας ενδεικτικά
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Επενδύσεις στον Τομέα της Μεταποίησης
• Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας
• Αποθήκευση και Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες